Công nghiệp Tin tức

Sau đây là về tin tức liên quan đến ngành, tôi hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tin tức trong ngành.
  • Khung chì, với vai trò là vật mang chip cho các mạch tích hợp, là thành phần cấu trúc quan trọng thực hiện kết nối điện giữa đầu ra mạch bên trong của chip và các dây dẫn bên ngoài bằng các vật liệu liên kết (dây vàng, dây nhôm, dây đồng). Nó đóng vai trò của một cây cầu với dây bên ngoài. Khung chì được yêu cầu trong hầu hết các khối tích hợp bán dẫn, đây là một vật liệu cơ bản quan trọng trong ngành thông tin điện tử.

    2020-01-16

 1