Tin tức công ty

Hồ Bắc đồng nghiệp trở lại làm việc

2020-03-30

Hướng dương


Trái tim hướng về phía mặt trời
Hoa xuân
Mọi khó khăn sẽ qua

Cuộc sống tốt đẹp từ thời điểm này

Nhiệt liệt chào mừng các đồng nghiệp Hồ Bắc trở lại làm việc, chúng tôi YanMing có một buổi lễ chào mừng những người trở về của chúng tôi tại Hồ Bắc vào sáng 30 tháng 3, điều đó có nghĩa là tất cả mọi người đã trở lại làm việc để phục vụ khách hàng của chúng tôi, kinh nghiệm và tiêu chuẩn của chúng tôi cũng sẽ như vậy đặt hàng của bạn nhanh chóng với chất lượng tốt, hoan nghênh yêu cầu của bạn về các thành phần khắc ảnh kim loại của chúng tôi, bảng acrylic, tấm kính, lớp phủ đồ họa và bảng tên vv sản phẩm.